(verze platná od 25.5.2018)

Jak chráníme vaše soukromí?

Děláme vše proto, abyste se u nás cítili bezpečně. V tomto dokumentu najdete všechny potřebné informace o tom, jak chráníme vaše soukromí: jaké údaje získáváme, jak je používáme, s kým je zdílíme, jak můžete zpracování kontrolovat, o opatřeních, kterými vaše údaje chráníme a též o právech, které v souvislosti se zpracováním máte.

Při zpracování nejen respektujeme a dodržujeme všechny předpisy, které se ochrany vašich osobních údajů týkají, ale snažíme se dělat i víc.

Jaké údaje sbíráme

Při poskytování našich služeb o vás získáváme následující údaje:

Údaje během nákupu

Během nákupu od vás požadujeme údaje potřebné k jeho vybavení. Povinnými údajmi jsou tedy nejen ty, bez kterých vám nákup nemůžeme zaslat a vaši objednávku vybavit, jako vaše jméno, e-mailová adresa, doručovací adresa, telefonní číslo a samotný předmět objednávky.

V našem obchodě nezadáváte žádné informace, které by se přímo týkaly práce s penězi na vašich účtech. Všechny v současnosti nabízené formy elektronického bankovnictví (platba za zboží přes internet jsou realizované přímo na stránkách banky, která nám poskytne pouze informaci o úspěšnosti či neúspěšnosti platby a vaše jméno, případně číslo účtu (abychom mohli platbu identifikovat a v případě potřeby vrátit).

V žádném případě se nedozvíme žádné další informace, jako vaše přihlašovací údaje nebo zůstatek na účtu. Jediný údaj, který v této souvislosti ukládáme, souvisí s funkcí „zapamatování“ si vaší karty. I tuto funkci však zabezpečuje banka a jedině ta může spárovat vaše číslo karty s anonymním údajem, pod kterým si vaši kartu zapamatoval náš systém.

Údaje během vytvoření konta

V případě, že se rozhodnete si u nás vytvořit uživatelské konto, sbíráme též všechny údaje s tím související. Jedinými povinnými údaji jsou vaše jméno a e-mailová adresa , kterou využíváme k tomu, abychom s vámi mohli komunikovat.

Můžete se svobodně rozhodnout, zda nám oznámíte další údaje o vás.

Údaje získané během využívání našich služeb

Pokud využíváte naše služby, získáváme i údaje o tom, jak je využíváte. Jsou to informace týkající se vašich interakcí s našimi službami, jako například kdy přicházíte na naše stránky, co na nich vyhledáváte, kdy si vytvoříte konto a kdy se do konta přihlašujete.

Taktéž uchováváme vaše recenze, komentáře, údaje o vašich vybavených objednávkách..

Získáváme též údaje o zařízeních a počítačích, které využíváte k přístupu k našim službám, včetně IP adresy, nastavení prohlížečů, informací o operačních systémech, případně informací o vašem mobilním zařízení, informaci, z které internetové stránky k nám přicházíte, stránky, které navštívíte a informace z cookies a podobných nástrojů.

Jak údaje používáme

Údaje, které jsme o vás získali, využíváme k následujícím účelům:

Poskytování našich služeb

Na základě údajů, které od vás získáváme, vám můžeme dodat naše služby v souladu s našimi Obchodními podmínkami. Údaje, které od vás získáme během vytváření objednávky, používáme k jejímu vybavení, případně k jejímu připomenutí, pokud jste objednávání neukončili závazným objednáním. Tyto údaje taktéž potřebujeme do nášeho účetního a fakturačního pořádku.

Údaje a informace, které jsme o vás získali při poskytování našich služeb a po přihlášení se do vašeho konta, nám slouží k tomu, abychom mohli zabezpečit, že vaše konto a údaje, které v něm máte k dispozici, jsou aktuální.

Komunikace s vámi

Vaše kontaktní údaje používáme na zasílání našich oznámení souvisejících s vybavováním objednávek a poskytováním služeb nebo pokud chceme reagovat na vaše oslovení, když se nás ptáte, co se děje s vaší objednávkou, chcete nám nahlásit např. novou doručovací adresu, případně nás požádáte o změnu vašich údajů ve vaší objednávce nebo uživatelském kontu. Též vaše kontaktní údaje i údaje o vašich nákupech zpracováváme v případě, že reklamujete dodané zboží.

Bezpečnost a ochrana práv

Vaše údaje používáme též na zajištění bezpečnosti poskytovaných služeb, abychom reagovali na nároky, které byly vůči nám uplatněné při řízeních před státními a jinými orgány, které kontrolují naši činnost a abychom mohli vymáhat nároky, které nám vznikly.

Cookies

Na všechny výše uvedené účely využíváme i cookies a podobné nástroje.

Právní základy

I když vás nechceme zatěžovat právničtinou, v souladě s požadavky právních předpisů na ochranu osobních údajů vás musíme informovat o právních základech zpracování vašich osobních údajů, kterými jsou:

 1. Plnění smlouvy – v případě objednání zboží a zřízení uživatelského konta.
 2. Plnění našich zákonných povinností – při uchování údajů o vás a vaší objednávce v našem účetnictví nebo při zpřístupnění údajů státním a jiným orgánům, které vykonávají dohled nad naší činností nebo které řeší spory či vykonávání rozhodnutí.
 3. Náš oprávněný zájem – při zlepšování a personalizaci našich služeb, některých marketingových činnostech, či v souvislosti s bezpečností a ochranou práv, tak jak jsme uvedli výše. V těchto případech vždy pečlivě zvažujeme, zda zpracování nebude představovat nepřiměřený zásah do vašich práv.

Komu údaje zpřístupňujeme

Vaše osobní údaje nezveřejňujeme, nezpřístupňujeme, neposkytujeme žádným jiným subjektům s výjimkou situací popsaných níže:

Pokud to od nás požadujete

Osobní údaje zveřejňujeme nebo zpřístupňujeme, pokud to od nás požadujete. Zveřejnění uskutečňujeme v případech, kdy využijete komunitní funkce naší internetové stránky a zveřejníte vaši recenzi váš komentář. Zpřístupnění údajů třetím stranám uskutečňujeme v případě doručovatelské služby, kterou jste při objednávce zvolili. Momentálně spolupracujeme s následujícími společnostmi:

Česká pošta, s.p.

Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1 Česká republika

PPL CZ, s.r.o.

K Borovému 99, Jažlovice, 251 01, Říčany Česká republika

prozování odběrného místa

V případech externího zpracování

Vaše osobní údaje mají k dispozici někteří naši dodavatelé, kteří je zpracovávají pro nás, na základě našich pokynů a v souladu s tímto dokumentem. Při tom dodržují všechny potřebné bezpečnostní, technická a organizační opatření, aby vašim osobním údajům poskytli požadovanou ochranu.

Mezi tyto partnery v současnosti:

ACTIVE 24, s.r.o.
(hosting)

Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8, Česká Republika

Analytické a reklamní služby

Pracujeme též s partnery, kteří nám poskytují analytické a reklamní služby. Ti nám umožňují lépe porozumět, jak uživatelé používají naši internetovou stránku, umísťují naši reklamu na internetu a měří její výkonnost. Tyto společnosti mohou využívat cookies a podobné technologie, aby sbírali údaje o vaší interakci s našimi službami, ale i jinými stránkami. Bližší informace o těchto službách a možnostech ochrany vašeho soukromí najdete sekci Cookies.

Z právních důvodů a pro předcházení škodám

Vaše údaje můžeme též uchovávat nebo zpřístupňovat jiným osobám, abychom vyhověli povinnostem vyplývajícím z právních předpisů, z požadavků státních a jiných orgánů, abychom si uplatňovali naše nároky nebo se obhajovali v řízeních, kde je jiní uplatňují vůči nám.

Mezi kategorie třetích osob, kterým zpřístupňujeme osobní údaje z těchto důvodů, patří například soudy, státní a jiné orgány příslušné k výkonu kontroly nad naší činností, k řešení sporů nebo vykonávání rozhodnutí, nebo naši právní a účetní poradci a auditoři.

Přenos do třetích zemí

Vaše osobní údaje aktivně do třetích zemí mimo EU nepřenášíme.

Jak vaše údaje chráníme

V souladu s požadavky platné legislativy vykonáváme všechny potřebné bezpečnostní, technická a organizační opatření, abychom vaše osobní údaje chránili. Databázi obsahující osobní údaje chráníme před jejím poškozením, zničením, ztrátou a zneužitím.

Jak dlouho údaje uchováváme

Osobní údaje, které souvisí s vaším uživatelským účtem uchováváme dokud máte účet zřízený, jelikož jsou nezbytné proto, abychom pro vás mohli účet provozovat. Pokud nemáte účet vytvořený (nevytvořili jste si během vytváření objednávky heslo), uchováváme vaše osobní údaje týkající se vybavené objednávky po nezbytnou dobu, kterou je zpravidla pět let od jejího doručení.

Jaká jsou vaše práva

Z toho, že zpracováváme vaše osobní údaje vám vyplývá vícero práv. V případě, že uplatníte jakékoliv z níže uvedených práv, budeme vás o vybavení vaší žádosti informovat do 30 dní ode dne jejího doručení k nám. V odůvodněných případech můžeme uvedenou lhůtu prodloužit na 60 dní, o čemž vás budeme informovat.

Jak uplatnit vaše práva

Uplatnit vaše práva můžete zasláním e-mailové zprávy nebo písemné žádosti na naše kontaktní údaje.

Prosím uveďte ve vaší žádosti vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu, případně adresu trvalého bydliště. Pokud nám uvedené údaje neposkytnete, nebude možné vyhovět vaší žádosti. Tyto informace od vás požadujeme proto, abychom si ověřili vaši totožnost a neposkytli vaše osobní údaje neoprávněné osobě.

Právo na přístup k údajům

Máte právo získat od nás potvrzení o tom, zda se o vás zpracovávají osobní údaje a v případě, že vaše osobní údaje zpracováváme poskytneme vás informaci o tom, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, komu byly vaše osobní údaje poskytnuté, zda byly přenesené do třetí země a jak dlouho budeme vaše osobní údaje uchovávat.

Právo na opravu

Mýlit se je lidské. Pokud se domníváte, že o vás naše společnost zpracováváme nesprávné osobní údaje, můžete využít toto právo přímo v nastavení vašeho účtu nebo nás požádat o jejich opravu. Záleží nám na tom, abychom o vás zpracovávali správné osobní údaje, proto toto právo určitě využijte vždy, kdy se například přestěhujete, nebo nastane jakákoliv změna vašeho osobního údaje, který je pro váš vztah s námi důležitý.

Právo na vymazání (právo na zapomenutí)

Máte právo na vymazání vašich osobních údajů, které o vás zpracováváme, v případě, že jsou splněné následující podmínky a neuplatňují se zákonné podmínky:

 • údaje už nejsou potřebné k účelům, ke kterým byly získány
 • odvoláte souhlas ke zpracování vašich osobních údajů a na jejich zpracování neexistuje jiný právní základ
 • osobní údaje se zpracovávaly nezákonně.

V případě, že by byly vaše osobní údaje zveřejněné a vy u nás uplatníte právo na vymazání, vymažeme i tyto zveřejněné osobní údaje. Zároveň budeme informovat ostatní příjemce vašich osobních údajů, že jste uplatnili právo na vymazání a měli by tedy vymazat všechny odkazy na vaše osobní údaje, pokud to bude technicky možné se zřetelem na dostupnou technologii a náklady na vykonání těchto opatření.

V případě, že si u nás zrušíte účet, přistoupíme k vymazání údajů, u kterých je to možné a ke zrušení konta do 10 dní. Z technických důvodů (např. z důvodu zálohování údajů) se však může stát, že některé údaje budou vymazány po delší době, která by však neměla přesáhnout 60 dní.

Právo na omezení zpracování

Máte též právo nás požádat o dočasné omezení zpracování, a to v těchto případech:

 • pokud se domníváte, že o vás zpracováváme nesprávné osobní údaje, do doby, než se ověří správnost těchto osobních údajů
 • zpracování vašich osobních údajů je protizákonné a vy se rozhodnete namísto vymazání osobních údajů žádat omezení jejich zpracování
 • už nepotřebujeme osobní údaje na účely zpracování, avšak tyto jsou potřebné pro vaše vlastní účely prokázání, uplatňování nebo obhajobu vašich právních nároků
 • v případě, že zamítáte zpracování vašich osobních údajů do doby ověření nebo oprávněné důvody pro zpracování osobních údajů převažují nad vašimi oprávněnými zájmy

Právo na přenosnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které o vás zpracováváme na základě souhlasu a/nebo smlouvy a zpracováváme je automatizovanými prostředky, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje můžete přenést k jiné osobě, protože pokud je to technicky možné, přeneseme na vaši žádost vaše osobní údaje přímo k vámi zvolenému provozovateli.

Právo namítat

Máte právo zamítnout z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace zpracování vašich osobních údajů, které je vykonávané na základě našeho oprávněného zájmu, včetně práva zamítnout profilování založené na našem oprávněném zájmu.

Podávání stížností

V případě, že se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů naší společností je v rozporu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost na náš hlavní dozorní orgán – Úřad pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje najdete tady.

Kdo jsme a kde nás můžete kontaktovat

Provozovatelem při zpracování vašich údajů jsme my:

xxx
se sídlem: xx
IČO: xxx
Společnost zapsaná v xxx

V případě, že máte jakékoliv otázky k tomuto dokumentu nebo použití svých osobních údajů, nebo chcete uplatnit vaše práva popsaná v tomto dokumentu, můžete nás kontaktovat e-mailem, nebo písemně na adrese naší společnosti.


Co jsou to cookies, pixely a na co je potřebujeme?

Jako mnoho jiných společností poskytujících své služby na internetu, i my využíváme cookies.

Soubory cookies jsoumalé kousky údajů, které se ukládají ve vašem prohlížeči nebo v mobilním zařízení během prohlížení webových stránek. Pixely jsou malé obrázky nebo „kousky kódu“, nacházející se na internetové stránce nebo v e-mailu, které sbírají informace o vašem prohlížeči nebo mobilním zařízení a některé z nich mohou ukládat i cookies.

Jednotlivé cookies mají různou dobu „trvanlivosti“ – různou dobu uložení ve vašem zařízení. Některé cookies se vymažou z vašeho zařízení po tom, co zavřete okno prohlížeče (session cookie), jiné zůstávají ve vašem zařízení uložené i po ukončení prohlížení našich webových stránek (permanent cookie).

Proč používáme cookies?

Soubory cookies nám umožňují zapamatovat si vaše úkony a preference (například přihlašovací údaje, údaje o objednávce v nákupním košíku) v průběhu určitého časového období, abyste je nemuseli opakovaně zadávat vždy, když se vrátíte na webovou stránku, nebo přecházíte z jedné webové stránky na druhou.

Cookies nám zároveň pomáhají pochopit, co vás zajímá na naší webové stránce , zda je pro vás dostatečně přehledná a najdete na ní to, co hledáte. Cookies tedy též používáme za účelem zlepšování uživatelského zážitku.

Soubory cookies mohou též zaznamenávat další informace jako počet návštěvníků našich webových stránek, nebo jaké podstránky našeho webu nejčastěji navštěvujete. Používají se také na to, aby vám byla zobrazovaná reklama a obsah stránky, které jsou pro vás relevantní vzhledem k vašim zájmům a potřebám.

Jaké cookies používáme?

  1. Funkční a technické cookies – tyto cookies zabezpečují řádné fungování naší webstránky, například funkci přihlášení se do uživatelského konta na stránce, ukládání zboží do nákupního košíku, nebo odhalují pokusy o neoprávněné přihlášení se do konta. Bez těchto cookies by naše webová stránka správně nefungovala, jejich použití je nevyhnutelné, a proto od vás nepožadujeme souhlas na jejich uložení a přístup k nim. Do této kategorie řadíme i cookies, díky kterém pro vás uchováváme obsah košíku i bez vašeho přihlášení.
  2. Analytické cookies – tyto cookies slouží k získání údajů o návštěvnosti naší internetové stránky, informaci o vyhledávání vykonaných na naší stránce a též ke zjišťování, jak se po naší stránce pohybujete, abychom jsme ji mohli vytvořit co nejjednodušší na používání. Jelikož jsme u těchto cookies vykonali opatření, abychom zabránili jejich zneužití (anonymizaci na straně našich dodavatelů) a současně jsou implementovaná opatření, abyste mohli snadno kontrolovat a omezovat používání těchto cookies, nepožadujeme od vás na jejich používání souhlas. U těchto cookies využíváníme řešení následujících třetích stran:

 

Google Analytics Adresa: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko
Bližší informace o ochraně soukromí najdete tady, na odmítnutí cookies si můžete nainstalovat softwarový doplněk dostupný tady.

 

Vaše volby

Existuje vícero možností, jak spravovat nebo omezit to, jak my a naši partneři využíváme cookies a podobné technologie:

 1. Nastavení prohlížeče : ačkoli většina prohlížečů má základní nastavení, kterým akceptují cookies, jejich nastavení umožňují, abyste si cookies vymazali nebo odmítli. Musíme vás však upozornit, že v tomto případě nemusí některé poskytované služby fungovat správně.
 2. Třetí strany: na omezení cookies se dají využít řešení třetích stran.
 3. Vlastní řešení partnerů: na omezení cookies je též možné využít řešení nabízené jednotlivými partnery, které jsme uvedli výše.

Kontaktujte nás

Pokud byste měli ke cookies a tomuto dokumentu jakékoliv otázky, ptejte se nás.

This sample language includes the basics around what personal data your store may be collecting, storing and sharing, as well as who may have access to that data. Depending on what settings are enabled and which additional plugins are used, the specific information shared by your store will vary. We recommend consulting with a lawyer when deciding what information to disclose on your privacy policy.

We collect information about you during the checkout process on our store.

What we collect and store

While you visit our site, we’ll track:

 • Products you’ve viewed: we’ll use this to, for example, show you products you’ve recently viewed
 • Location, IP address and browser type: we’ll use this for purposes like estimating taxes and shipping
 • Shipping address: we’ll ask you to enter this so we can, for instance, estimate shipping before you place an order, and send you the order!

We’ll also use cookies to keep track of cart contents while you’re browsing our site.

Note: you may want to further detail your cookie policy, and link to that section from here.

When you purchase from us, we’ll ask you to provide information including your name, billing address, shipping address, email address, phone number, credit card/payment details and optional account information like username and password. We’ll use this information for purposes, such as, to:

 • Send you information about your account and order
 • Respond to your requests, including refunds and complaints
 • Process payments and prevent fraud
 • Set up your account for our store
 • Comply with any legal obligations we have, such as calculating taxes
 • Improve our store offerings
 • Send you marketing messages, if you choose to receive them

If you create an account, we will store your name, address, email and phone number, which will be used to populate the checkout for future orders.

We generally store information about you for as long as we need the information for the purposes for which we collect and use it, and we are not legally required to continue to keep it. For example, we will store order information for XXX years for tax and accounting purposes. This includes your name, email address and billing and shipping addresses.

We will also store comments or reviews, if you choose to leave them.

Who on our team has access

Members of our team have access to the information you provide us. For example, both Administrators and Shop Managers can access:

 • Order information like what was purchased, when it was purchased and where it should be sent, and
 • Customer information like your name, email address, and billing and shipping information.

Our team members have access to this information to help fulfill orders, process refunds and support you.

What we share with others

In this section you should list who you’re sharing data with, and for what purpose. This could include, but may not be limited to, analytics, marketing, payment gateways, shipping providers, and third party embeds.

We share information with third parties who help us provide our orders and store services to you; for example —

Payments

In this subsection you should list which third party payment processors you’re using to take payments on your store since these may handle customer data. We’ve included PayPal as an example, but you should remove this if you’re not using PayPal.

We accept payments through PayPal. When processing payments, some of your data will be passed to PayPal, including information required to process or support the payment, such as the purchase total and billing information.

Please see the PayPal Privacy Policy for more details.